Μελέτη

Μελέτη

Μελέτη

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Στατική Επίλυση
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΚΕΝΑΚ
Η/Μ Εγκατάσταση
Πυρασφάλεια

Άδεια

Άδεια Δόμησης
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Αλλαγή Χρήσης
Νομιμοποίηση
Κατεδάφιση

Επίβλεψη

Χρονικός Προγραμματισμός
Συντονισμός έργου
Ποιοτικός Έλεγχος